W-2 pro držitele J1: zde je vše, co potřebujete vědět (po návratu z USA)

Každý rok si obrovké množství studentů žádá o pracovní povolení v USA. Většina z nich volí vízum J1. V loňském roce bylo uděleno 90.000 víztypu J1.J1 vízum je určeno pro studenty vysokých škol z celého světa,kteří cestují do USA získat zkušenosti s pobytem v zahraničí během léta a to ažna 4 měsíce. Cílem pobytu je pracovat a učit se, sdílet informace a zkušenostinapříč kulturami a národy a společně s místními obyvateli. Pracovní místa jsouobvykle určena každému, bez nutnosti předchozí zkušenosti. Většinou jde o práciv pohostinství. 


Formulář W-2 


Nezávisle na druhu práce, každý zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnoutformulář W-2, pokud zaměstnanec vydělal alespoň 600 USD. Nezáleží na počtu odpracovaných hodin, ani na pracovní pozici, alepouze na výši Vašeho příjmu. Social Security a Medicare - sociální a zdravotnípojištění mohou být zaměstnavatelem odváděna pouze pro ty pracovníky, kteří vUSA pracují déle, než 183 dní, což se tedy držitelů víz J1 netýká.

Zaměstnavatel musí vyplnit 6 kopií W-2 pro každého zaměstnance.Prosíme, uchovejte si svou kopii na bezpečném místě, protože ji možná budetepotřebovat pro Vaše daňové přiznání a/nebo k získání daňové refundace. FormulářW-2 není nezbytný pro podání federálního daňového přiznání, ale je potřeba prostátní daňovou refundaci ve vybraných amerických státech. Váš zaměstnavatel jeze zákona povinen Vám zaslat W-2 koncem ledna. (Například W-2 za rok 2017 musíbýt zaslán koncem ledna 2018.)


Jak získat svůj přeplatek na daních zpět


V případě, že ještě nemáte svůj formulář W-2 (obvykle tedy předkoncem daňového roku nebo začátkem ledna), můžete požádat o svou federálnírefundaci i pomocí poslední kumulativní výplatní pásky od svého zaměstnavatele.Poslední výplatní pásku je možno použít i pro podání žádosti o refundaci státnídaně, ale některé státy vyžadují W-2, v tom případě je pak nutné počkat na svůjformulář.


Jak dlouho to trvá?


Na svou federální refundaci budete čekat asi 3-6 měsíců, podletoho, kdy jste si podali daňové přiznání. Vyřízení státního daňového přiznánítrvá asi 3- 9 měsíců.

Dendax Vám pomůže s podáním federálního i státního daňovéhopřiznání a získáním refundace. Dendax garantuje získání maximální možné LEGÁLNÍrefundace. Výši Vaší vratky si můžete spočítat na naší bezplatné kalkulačce anebose můžete zaregistrovat a zaplatíte až po vyřízení refundace.


ZAČIATOK REGISTRÁCIE

Staršie príspevky

2019

2018

2017