Vrátenie Dane, Kinderbijslag A Zorgtoeslag V Holandsku: Čo To Je? Ako Môže Cudzinec Požiadať O Tieto Výhody?

Tu nájdete jednoduché pokyny týkajúce sa príspevkov a práv v Holandsku pre tých, ktorí tam pracujú na len obmedzené obdobie alebo práve prišli.Vrátenie dane

Čím viac zarobíte v Holandsku, tým vyššiu sadzbu dane zaplatíte. Tu nájdete viac informácií o daňovom systéme. Zrazené dane vo vašej výplatnej páske zahŕňajú daň z príjmov (Loonheffing) a národné sociálne poistenie (Zorgveringswet), t.j. dôchodkové poistenie, dávky v nezamestnanosti a iné štátne dávky.

Konečný dátum pre požiadanie o dane je koniec júna. Najlepšie je podať daňové priznanie skôr, aby ste mohli získať svoju preplatenú daň rýchlejšie. Tí, ktorí pracujú v Holandsku, majú právo vrátiť svoje preplácané dane až o 5 rokov späť. To znamená, že ak podáte svoje daňové priznanie do konca apríla 2018, môžete dostať svoje preplatky na dani späť z roku 2013!

Ak chcete požiadať o vrátenie daní, musíte mať svoj Jaaropgaaf, súhrn všetkých svojich zárobkov, ktoré obdržíte po ukončení fiškálneho roka.Prídavky na deti

O prídavky na deti z Holandska je možné požiadať až do 18-tého roka života dieťaťa. Vy alebo Váš partner môže získať prídavky na deti z inej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, pokiaľ pracujete v Holandsku a Váš partner pracuje a žije v inej krajine. V takom prípade, ak získate prídavok na dieťa pričom suma je nižšia ako suma z Holandska, holandský úrad SVB vyrovná rozdiel.

Holandský systém o dieťa zahŕňa 3 typy príspevkov:

  • Základný príspevok- Kinderbljslag

Ide o základný príspevok pre Vaše deti a každá rodina ho dostáva štvrťročne. Závisí to len na počte detí a ich veku. V roku 2018 suma platená každé tri mesiace bola:

Vek dieťaťa

0-5 rokov

6-11 rokov

12-17 rokov

Kinderbijslag

201.05 €

244.13 €

287.21 €

  • Prídavky na deti-Kingebonden

Cieľom týchto prídavkov je pokryť dodatočné náklady pre rodiny s nízkymi príjmami. Maximálny ročný príjem, ktorý je možné uplatniť je 143415 Eur za rok 2018. Počet detí vo Vašej rodine a spôsob podania daňového priznania ovplyvňuje výšku príspevku pre Vaše dieťa. Napríklad, slobodný rodičia získajú vyššiu sumu.

  • Príspevok na starostlivosť o deti- Kinderopvangtoeslag

Pokiaľ platíte za opatrovateľské centrum (kindercentrum) alebo za pestúnku (gastouder), holandská vláda Vám umožní požiadať o vrátenie  do výšky 7,45 € za každú hodinu, za ktorú ste zaplatili za jednu z týchto služieb so stropom 230 hodín za mesiac na dieťa.


Zorgtoeslag

Systém sociálneho zabezpečenia je v Holandsku povinný zo zákona a pozostáva z:

  • Všeobecný zákon o starobných dôchodkoch (AOW)
  • Zákon o osobách závislých(Anw)
  • Zákon o dlhodobej starostlivosti (Wet langdurige zorg, Wlz)
  • Všeobecný zákon o prídavkoch na deti (AKW) - jediný nepovinný

Rodiny alebo jednotlivci, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za sociálne poistenie sú podporovaní vládou s osobitným príspevkom, ktorý sa nazýva Zorgtoeslag.  Či dostanete tento príspevok a jeho výška závisí od vášho príjmu.

Ako získať Vaše peniaze naspäť

Aby ste získali Vaše sociálne výhody uistite sa, že máte pripravené Vaše Burgerservicenummer (BSN) alebo Vaše DigiD. Holandské formuláre, s ktorými môžete požiadať sú LEN v holandskom jazyku. Pokiaľ neviete ako podať žiadosť, Dendax to spraví pre vás. Prostredníctvom našej online registrácie poskytujeme daňové služby po celom svete jednoduchým a rýchlym spôsobom. 

Tu si môžete bezplatne vypočítať, koľko peňazí môžete získať za preplatené dane a koľko peňazí môžete získať za vaše prídavky na dieťa.

ZAČIATOK REGISTRÁCIE

Staršie príspevky

2019

2018

2017