Pracovali ste v Belgicku? Zistite, ako môžete vrátiť svoje nadmerne zaplatené dane a požiadať o vaše prídavky na deti!

Cudzinci, ktorí pracujú a platia dane v Belgicku, majú nárok na určitý príspevok, rovnako ako môžu mať nárok na vrátenie dane.Dane v Belgicku sú závislé na príjmoch deklarujete. Vychádzajú z 25% až do 50% celkových príjmov. V prípade, že ste zamestnanec, váš zamestnávateľ odvedie vaše sociálne príspevky, zatiaľ čo samostatne zárobkovo činné osoby majú povinnosť platiť dane.

Nižšie percento sa bude uplatňovať na samostatne zárobkovo činné osoby (22% až 54.398 eur a 14% ak vyhlasujete viac). Zamestnanci na voľnej nohe a samostatne zárobkovo činné osoby musia mať fond sociálneho zabezpečenia (CAI) a vzájomnú poisťovňu (mutualité / ziekenfondshad). Tieto príspevky poskytujú prístup okrem iného k zdravotnému poisteniu, dôchodku a prídavkom na deti.


Čo je FICHE 281.10

Formulár 281.10, nazývaný aj formulár Fiche de Remuneration, je odoslaný zamestnávateľom na konci každého finančného roka alebo po ukončení pracovnej zmluvy. Vaša Fiche 281.10 obsahuje celkovú sumu, ktorú ste zarobili, a výšku daní zaplatených daňovým úradom. Inými slovami, obsahuje súhrn vášho platu, vašich platených prázdnin atď.


Načo to je?

Fiche de Remuneration budete potrebovať aby ste vrátili dane.  Okrem toho je tento doklad nevyhnutný, ak máte nárok na príspevok na deti v Belgicku, Kinderbijslag.

Belgicko vám umožňuje požiadať o vrátenie dane až o 3 roky späť ako na príspevok na deti. Termín na podanie žiadosti o vrátenie dane je koniec každého marca, zatiaľ čo o príspevok na prídavky na deti môžete požiadať vždy. Napríklad do konca marca 2018 môžete požiadať o vrátenie dane z minulého roka (2017) a až  3 roky spätne (2016 a 2015). Znova si uvedomte, že bez vášho Fiche 281.10 si nemôžete nárokovať svoje peniaze!


Požiadajte s nami!

Ak nemáte svoju Fiche de Remuneration, Dendax o to môže požiadať za Vás a získate preplatené dane a Vaše prídavky na dieťa.

Skúste si vypočítať, koľko peňazí môžete získať na vrátenie daní alebo Váše prídavky na deti. Je to zadarmo! Jednoducho a rýchlo môžete získať vrátenie prostredníctvom našej online služby!

ZAČIATOK REGISTRÁCIE

Staršie príspevky

2019

2018

2017