Potvrdenie alebo Ročné zúčtovanie? Ako vypočítať vaše preplácané dane zo Slovenska a dostať ich späť?

Každý rok mnohí expatrienti neplatia za vrátenie dane, pretože jednoducho nevedia, že je to možné! Tu vysvetľujeme, ako vrátiť dane.

Ako funguje slovenský daňový systém


Každý, kto pracuje na Slovensku, si môže nárokovať svoje preplatené dane späť. Aj cudzinci! Neexistujú žiadne privilegované pracovné kategórie: ak platite viac daní, môžete ich vrátiť späť na konci fiškálneho roka. Ale koľko z vašich zárobkov bude zdanené?

Zdaniteľný príjem zodpovedá vašim celkovým príjmom zo slovenského sociálneho a zdravotného poistenia. Tieto dane sú povinné a nie je možné ich vrátiť.

V prípade, že váš ročný príjem na Slovensku činí menej ako 19,809 EUR, z vášho príjmu sa odpočíta nezdaniteľná suma do max. výšky 3,800 EUR.

Nakoniec po odpočítaní nezdaniteľnej čiastky získate sumu zodpovedajúcu zdaniteľnému príjmu. Z tejto sumy sa vypočíta daň z príjmov, čo je 19%, o ktorých sme sa zmienili vyššie. Rozdiel medzi výškou vopred uhradených mesačných záloh daní a výškou spočítanej dane, zodpovedá výške vašej refundácie. Berte však prosím na ohľad, že v prípade dlhu vám nárok na refundáciu nevzniká!


Ak chcete podať daňovú refundáciu, potrebujete dokument s názvom "Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti".

Všetci zamestnávatelia sú zo zákona povinní zaslať kópiu tohto dokumentu svojim zamestnancom po skončení pracovného pomeru. V prípade, že za vás zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie po ukončení kalendárneho roka, dostanete od neho dokument s názvom "Ročné zúčtovanie".

Potvrdenie je súhrn toho, čo ste zarobili počas roka. Zvyčajne ho dostanete okolo januára alebo najneskôr vo februári.Pospěšte si, aby ste získali svoje peniaze!


Termín na uplatnenie nároku na vrátenie dane z minulého roka (2017) je 30. marca 2018. V opačnom prípade bude daňový úrad pripočítať pokutu vo výške 30 eur.

Na Slovensku vám daňový systém umožňuje uplatniť až tri fiškálne roky. Inými slovami, ak požiadate do konca marca 2018, môžete dostať svoje preplatky dane späť do roku 2015.


Vyžadovať si svoje dane späť v slovenčine môže byť ťažké. Spoločnosť Dendax môže za vás získať vrátenie daní a starať sa o všetky vaše potreby v materinskom jazyku. Hovoríme 14 jazykov a každý rok vrátime dane na 8 000 klientov. Vypočítajte ZDARMA koľko peňazí môžete mať späť a spojte sa s jedným z našich profesionálov.


ZAČIATOK REGISTRÁCIE

Staršie príspevky

2019

2018

2017