Hľadáte si prácu v Rakúsku? Nezabudnite na váš Lohnzettel, aby ste mohli dostať späť Vašu daň z príjmu!

Rakúsko hostí viac ako jeden milión cudzincov, ktorí pracujú v rôznych odvetviach. Po zmene ekonomiky sa dopyt po práci líši, avšak odvetvie cestovného ruchu je najdôležitejšou oblasťou s cieľom nájsť ľahkú a sezónnu prácu. Mnohí však, bohužiaľ, nevedia nič o dani z príjmov a o možnosti vrátenia dane. Čo robiť, ak chcete pracovať v Rakúsku a dodržiavať rakúske predpisy?

Rakúsko pomaly prechádza z ťažkého priemyslu na pracovný trh orientovaný na služby. Našťastie, nové pracovné miesta v odvetví služieb, marketingu a v oblasti informačných technológií kompenzujú iné straty pracovných miest. Rakúsko výrazne podporuje podnikateľov; v skutočnosti je veľmi jednoduché začať s vlastným podnikom.

Pokiaľ však hľadáte sezónnu prácu, najjednoduchší spôsob, ako pre cudzinca, je preskúmať sektor cestovného ruchu, najmä ak hovorite viac ako dvoma jazykmi.

Rozdiel medzi ostatnými trhmi práce je, že pracovné miesta je možné nájsť mimo veľkých miest, a to  na vidieku alebo v známych lyžiarskych strediskách Rakúska. Oblasti s najväčším počtom turistov v Rakúsku sú Korutánsko, Tyrolsko, Salzburg, Štajersko (Steiermark) a v neposlednom rade aj Viedeň (Wien).

Najlepším spôsobom, ako si hľadať prácu, je hlľadať lokálne a online. Ako obyčajne s internetom - ako si zvolíť, ktorý pracovný portál je lepší?
Žiadny problém, máme pre vás najobľúbenejšie pracovné portály:

 • www.jobpilot.at je jeden z najnavštevovanejších pracovných portálov. Môžete si vytvoriť svoj profil a prijímať zoznamy nových pracovných ponúk vyhovujúcich vašim kritériám, každý týždeň.
 • www.derstandard.at/stellenmarkt známy denník Der Standard tu ponúka každý deň tisíce nových pracovných ponúk. Môžete tu vyhľadávať konkrétny región Rakúska a typ práce, ktorú uprednostňujete (stáž, na plný úväzok, na čiastočný úväzok).
 • www.dermarkt.at je taktiež novinársky portál práce, Kleine Zeitung. Mnoho príspevkov pochádza z agentúr.

Popri tom AMS (Arbeitsmarktservice) je štátna inštitúcia, ktorá sa angažuje v hľadaní zamestnania. AMS vám môže pomôcť pretože poskytuje zoznam otvorených pozícií, najmä pre pracovné miesta súvisiace s cestovným ruchom. Pamätajte však, že zmluvy v pohostinstve budú vždy na obmedzený čas (pár mesiacov), dopyt je vysoký najmä v lete (s výnimkou lyžiarskych stredísk) a nízky v zime.

Koľko teda zaplatím na daniach?

Rakúska daň z príjmov sa pohybuje od 0% až do výšky 50% platu, ale vo všeobecnosti platitelia platia 25% zo svojej mesačnej mzdy. Popri príspevkoch na sociálne poistenie,  sa daň z príjmu odpočíta od miezd alebo platov zamestnancov a zamestnávateľ ju prevádza na príslušný úrad . Daň z príjmov zo zamestnania sa tiež nazýva daň z príjmov (Lohnsteuer). Časť dane sa zadrží, t.z  je preddavkom na splatnú ročnú daň, ktorá sa konečne vyrovná len s ročným vymeraním dane (Arbeitnehmerveranlagung, predtým Lohnsteuerausgleich), ktorý zodpovedá vyhláseniu daňového poplatníka. Termín na vykázanie zárobku je 30. apríl nasledujúceho roka, v ktorom ste pracovali.

Rôzne výdavky možno odpočítať z dane z príjmov ako paušálne sumy, príspevky a osobitné výdavky. Sú to:

 • výživné jediného živiteľa
 • príspevok pre jedného rodiča
 • príspevok detí
 • paušálny príspevok pre dochádzajúcich
 • odborné náklady (napríklad cestovné náklady na služobné cesty)
 • dve domácnosti vyžadované kvôli práci
 • mimoriadne výdavky (napríklad nemocničné poplatky)
 • od roku 2009: náklady na podporu detí (napríklad popoludňajšia starostlivosť mimo školy)

Vráťte svoju daň z príjmov!

Tu nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete o vrátení dane z Rakúska. Skúste si vypočítať, koľko peňazí vám Rakúsko má vrátiť! Táto kalkulačka je rýchla, testovaná a ZDARMA.

ZAČIATOK REGISTRÁCIE

Staršie príspevky

2019

2018

2017