Daňové triedy (Steuerklasse) v Nemecku

Je načase aby ste si skontrolovali Vašu daňovú triedu v Nemecku: áno, môžete to zmeniť a samozrejme môžete požiadať o vrátenie dane

#Steuerklasse #daňovátrieda #Nemecko #kartadaňovéhopoplatníka #Finančnýúrad #daňovézaradenie

Čo je daňová trieda v Nemecku?

Uvádzané ako "steuerklassen", daňové triedy stanovujú sadzbu dane z príjmu na základe vášho rodinného stavu, koľko peňazí získa váš manžel a koľko vyživovaných detí máte. Výška dávok v nezamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a dovolenky závisí od daňovej triedy, na ktorú ste boli zaradení.

Každý zamestnanec musí osobne deklarovať a zaregistrovať svoje súčasné okolnosti u nemeckých orgánov.

Keď daňové orgány spájajú váš profil s daňovou triedou, použijú sa na výpočet a zrážku dane z mesačného výplatného listu.

V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene vo vašom živote, môže byť daňová trieda zmenená vo vašom mene. Všetky nesprávne zrážky, ktoré sa účtujú, budú pridané do daňového priznania na konci fiškálneho roka.

6 “Steuerklassen” daňových tried

Daňová trieda

Popis

I

Prvá trieda je pre slobodných pracovníkov alebo pre tých, ktorých manželia žijú v zahraničí

II

Slobodní a rozvedení, s nezaopatreným dieťaťom

III

“Vydatí/Ženatí”, alebo “ovdovení, ktorí sú v prvom roku po smrti manžela”

IV

Vydatá/ ý, obaja aj manžel/ka má príjem

V

Vydaté osoby, ktorých partner má vyšší príjem

VI

Pracovníci, majúci viac zamestnaní a rôzne daňové profily


POZNÁMKA: Pre daňovú triedu III (Tri) by mal byť manžel aj manželka zaregistrovaný a žijúci v Nemecku. Ak manžel /ka nežije v Nemecku, použije sa daňová trieda I (jedna).

Daňová karta (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug): krátky slovník

  • Daňové karty (Lohnsteuerkarte): každoročne o to požiadate v miestnom registrovom úrade (Rathaus alebo Einwohnermeldeamt) / Finanzamt.

  • Podľa vášho osobného stavu (rodinný stav, nezaopatrené deti atď.) Bude na karte zobrazená daňová trieda, ktorú ste priradili. Vo všeobecnosti sa automaticky posiela na vašu adresu. Ak ho nedostanete, musíte sa obrátiť na miestnu registratúru alebo ju požiadať online.

  • "Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug" uvádza všetky údaje vášho zodpovedného daňového úradu (Finanzamt). V podstate závisí od vášho bydliska a vášho priezviska.

  • Daň z príjmov pre všetkých zamestnancov odvádza zamestnávateľ a odovzdá sa zodpovednému daňovému úradu (Finanzamt).

  • Ak chcete požiadať o akúkoľvek preplatku, musíte v nasledujúcom kalendárnom roku podať daňové priznanie. To sa hodnotí buď ročným zúčtovaním dane z príjmov (Lohnsteuer-Jahresausgleich) alebo žiadosťou o posúdenie (Antragsveranlagung).

Aká je najčastejšia daňová trieda pre “expatov”?

Väčšina nerezidentov patrí do daňovej triedy I alebo III (jedna alebo tri). Ak pracujú obaja partneri, uplatní sa daňová trieda IV.

Koľkokrát môžem zmeniť daňovú triedu v Nemecku?

Oficiálne, máte právo zmeniť daňovú skupinu raz ročne. Životné udalosti však môžu spôsobiť zmenu triedy tiež.

Aké udalosti môžu zmeniť moju daňovú triedu?

Ako bolo uvedené vyššie, môžete zmeniť svoj Steuererklärung

  • Ak sa stanete slobodným umelcom alebo ste v dôchodku alebo počas rodičovskej dovolenky alebo nezamestnaného
  • Ak váš partner pracuje znova
  • Keď jeden z partnerov zomrel
  • V prípade rozvodu alebo nežijete so svojim partnerom
  • V prípade, že máte dieťa

Kedy stojí za to zmeniť Vašu daňovú triedu?

Ak chcete skontrolovať súčasnú situáciu vášho partnera, môžete použiť tento nemecký simulátor. Tu je potrebné uviesť Vaše hrubé mzdy spolu s poštovým smerovacím číslom. Budete schopní zistiť, či v Nemecku stojí za zmenu daňovej triedy.

Ešte si nie ste istí, aká je Vaša daňová trieda a daňové priznanie? Napíšte nám a my Vám vypočítame, koľko dane ste zaplatili v minulom roku: ak by bola výška vašej dane vyššia, nemecké daňové úrady by vám mohli dĺžiť peniaze!

ZAČIATOK REGISTRÁCIE

Staršie príspevky

2019

2018

2017