2018 daňová reforma v Luxembursku: Dávajte pozor na daňovú triedu a rezidenčný status

Vaše daňové priznanie a výška vrátených daní sa môže zmeniť.Vlani Luxembursko zmenilo daňové zákony a prinieslo mnoho úprav, a to predovšetkým zvýšenie stropu uplatniteľného na odpočítanie a pridanie nových odpočítateľných položiek. Pravidlá pre manželské páry, ktorý sú nerezidentmi sa tiež zmenili.

Ako však môže daňová reforma v Luxemburgu ovplyvniť vaše ďalšie daňové priznanie? Aké sú súvisiace dôsledky vašej žiadosti o vrátenie dane?

Daňové triedy v Luxembursku

Výška dane z príjmov v Luxembursku je založená na viacerých faktoroch:
daňová trieda, do ktorej patríte
výšku a charakter vášho príjmu
Váš status rezidenta


Váš štatút rezidenta je možno najdôležitejší a mali by ste ho brať do úvahy pri ďalšom daňovom priznaní. Upozorňujeme, že príjmy mimo Luxemburska nie sú zdaniteľné, ale budú sa brať do úvahy pri určení súvisiacej sadzby dane z príjmu v Luxembursku!


Tu je tabuľka vysvetľujúca, ako luxemburský daňový systém klasifikuje daňových poplatníkov a aký je daňový poplatok.

 

Tax class

Residents

Non-Residents

Ročný čistý zdaniteľný príjem

(vydatý/ ženaté páry pripočítajú ich jednotlivé príjmy)

30,000 EUR

60,000 EUR

120,000 EUR

2

Vydatá/ženatí klienti

Rovnako ako residenti pokiaľ nežijú oddelene a pokiaľ 50% ich príjmu je z Luxemburska

678 Eur

5,584 Eur

27,833 Eur

Vdovci počas prvých 3 rokov

Rovnako ako residenti

Rozvedení alebo spolu nežijúci v prvých 3 rokoch

Rovnako ako residenti

Občiansky partner ktorý sa rozhodol podať dane dokopy a žije spolu s partnerom celý daňový rok

Rovnako ako rezidenti, ak jeden príjem z Luxemb.tvorí 90% celosvetového príjmu

1A

Vdovy/Vdovci,ktorí nepatria do 2 triedy

Rovnako ako rezidenti

1,277 Eur

13,159 Eur

38,411 Eur

Tí, kt. dosiahli 65 r. 1. Januára

Rovnako ako rezidenti , pokiaľ majú príjem z Luxem

Slobodný rodičia s dieťaťom v domácnosti

Manželia, žijúci spolu s 50% príjmom alebo menším z Luxemburska

1

Daňoví poplatníci, kt. nepatria ani do jednej skupiny

Rovnako ako rezidenti

2,791 Eur

13,916 Eur

39,168 Eur

 

Zmeny v luxemburskej daňovej reforme

Značná zmena, platná od daňového roku 2018 spočíva v tom, že páry či už rezidenti alebo nie budú mať možnosť sa rozhodnúť či chcú podať priznanie spolu alebo jednotlivo. Napriek tomu daňová reforma priniesla nové odpočítateľné položky pre páry( spoločne zdanený) a osobitné príspevky pre ich deti. Mali by byť uvedený v prípade, že sa rozhodnete podať spoločné daňové priznanie. Na základe toho by ste mali byť zaradený v 1. alebo v 2 daňovej triede, ktorá zahŕňa rôzne uplatniteľné daňové sadzby. Teraz keď ste sa už o tom dozvedeli, odporúčame Vám aby ste zvážili správne riešenie a vyhli sa tak nadmernému zdaneniu.

Pozrime sa na nejaké príklady!

Manželské páry, v ktorýchjeden z dvojice je rezidentom v Luxembursku.

Manželské páry, v ktorých jeden z dvojice je rezident v Luxembursku. Budete spadať do daňovej triedy č.1 a v tom prípade by bolo lepšie podať daňové priznanie ako jedinec. Jedinou výnimkou, ktorou by ste spadali do 2.triedy je, že by ste mali 90% celosvetového príjmu z Luxemburska. Manželské páry, v ktorých obaja sú nerezidenti. Budete patriť do 2.triedy keď aspoň 50% príjmu bude z Luxemburska. V tomto prípade je lepšie zvoliť možnosť byť danený spoločne.

Lepšie je myslieť na svoje daňové priznanie!

Daňoví poplatníci sa musia zamerať na to, ako optimalizovať svoju daňovú situáciu. Dokončenie daňového priznania (déclaration pour l'impôt) môže byť veľmi zložité, pretože si nárokujete vrátenie dane. Neváhajte využiť služby kvalifikovaného účtovníka. Bude to stáť peniaze, ale uľahčí to celý proces.Dendax vám poskytuje tieto služby najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom. Obráťte sa na jedného z našich odborníkov v rodnom jazyku a požiadajte o daňové poradenstvo. Okrem toho vám ponúkame kalkulačku ZDARMA na vypočítanie výšky vrátenej dane! Navštívte naše webové stránky a zistite, aké je to ľahké!

ZAČIATOK REGISTRÁCIE

Staršie príspevky

2019

2018

2017