Potvrdenie nebo ročné zúčtovanie? Jak vypočítat přeplatek na daních zaplacených na slovensku a získat je zpět?

Každý rok mnozí zahraniční pracovníci nežádají o vrácení daní, protože jednoduše nevědí, že je to možné! Zde vysvětlujeme, jak získat daně zpět.

Jak funguje slovenský daňový systém

Každý, kdo pracuje na Slovensku, si může zažádat o vrácení svých daní. I cizinci! Neexistují žádné privilegované pracovní obory či odvětví: pokud platíte vyšší daně, můžete si o ně po skončení daňového období daného roku požádat. Ale kolik daní z vašich příjmů bude zdaněno?


Zdanitelný příjem odpovídá vašim celkovým příjmům na Slovensku, který je snížený o sociální a zdravotní pojištění. Tyto odvody jsou povinné a nelze je vrátit. V případě, že váš roční příjem na Slovensku činí méně než 19,809 EUR, z vašeho příjmu se odečte nezdanitelná částka do max. výše 3,800 EUR.


Nakonec po odečtení nezdanitelné částky získáte sumu odpovídající zdanitelnému příjmu. Z této částky se vypočte daň z příjmů, což je 19%, o kterých jsme se zmínili výše. Rozdíl mezi výší předem uhrazených měsíčních záloh daní a výší spočítané daně, odpovídá výši vaší refundaci. Berte však prosím na zřetel, že v případě dluhu vám nárok na refundaci nevzniká !


Pokud chcete požádat o vrácení daní, potřebujete dokument s názvem "Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti".

Všichni zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zaslat kopii tohoto dokumentu svým zaměstnancům po skončení pracovního poměru. V případě, že za vás zaměstnavatel udělá roční zúčtování po ukončení kalendářního roku, obdržíte od něj dokument s názvem "Ročné zúčtovanie".

Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti je souhrn toho, co jste vydělali během roku. Obvykle ho dostanete v průběhu měsíce ledna nebo nejpozději v únoru.


Pospěšte si, abyste získali své peníze zpět !

Termín podání daňového přiznání / žádosti o vrácení daní z minulého roku (2017) je 30. března 2018. V opačném případě finanční úřad účtuje pokutu ve výši 30 eur.

Na Slovensku vám daňový systém umožňuje požádat o vrácení daní až tři roky zpětně. Jinými slovy, pokud o své daně požádáte do konce března 2018, můžete získat přeplatek na daních až od roku 2015.

Požádat o vrácení daní v češtině může být obtížné. Společnost Dendax může pro vás o daně požádat a postará se o všechny náležitosti s tím spojené v mateřském jazyce. Hovoříme 14 jazyky a každý rok vrátíme daně pro 8 000 klientů. Spočítejte si ZDARMA kolik peněz můžete získat zpět a spojte se s jedním z našich profesionálů.
CHCI VRÁTIT DANĚ

Starší příspěvky

2019

2018

2017