P-60, P-45 и данъчни облекчения: Информирайте се как да подадете данъчната си декларация и да кандидатствате за възстановяване на данъци във Великобритания!

Данъчната година във Великобритания завършва на 5 април 2018 г. След тази дата, ще получите документ P60, в който е отразен дохода ви получен във Великобритания . В него също така се посочва размера на данъка, който вашият работодател ви е удържал от заплатата през цялата данъчна година.

Всеки работодател трябва да изпрати P-60 до 31 май по пощата или по електронен път. Така че, е добре да сте посочили правилния адрес или данни за контакт при подписване на вашия трудов договор.

В случай, че трудовите ви правоотношения са приключили преди края на данъчната година, вашия работодател ще ви изпрати P-45, който има същото предназначение като P-60. За да кандидатствате за възстановяване на данъци,

ще ви е необходим един от тези документи.


Данък за доходите и възстановяване на данъци в Обединеното кралство 

Ето една таблица, която обяснява как данъчните ставки се увеличават в Обединеното кралство:


Квоти

Облагаем доход

Данъчна ставка
Ползващи отстъпки

До £11,500

0%

Основна ставка

£11,501 до £45,000

20%

По-висока ставка

£45,001 до £150,000

40%

Допълнителна ставка

Над £150,000

45%


Ако смятате,че сте платили повече, отколкото би трябвало, може да кандидатствате и да подадете заявление за данъчно възстановяване пред HMRC (Данъчните служби на Великобритания).
В Обединеното кралство можете да подадете такова заявление до 4 години от текущата данъчна година.

Тоест,  ако кандидатствате преди 5 април 2018 г., може да изискате данъчно възстановяване за фискалната 2013/14 година. Ако кандидатствате след 5 април 2018 г. ще ви бъдат възстановени обратно до 2014/15.

Отстъпки

В UK може да се възползвате от редица отстъпки и облекчения, взависимост от семейния статус и длъжността, която изпълнявате. За съжаление тези отстъпки и облекчения, не се приспадат автоматично, а трябва да се кандидатства за тях! Например, плащанията за издръжка и бизнес разходите могат да бъдат приспаднати в определени случаи.Освен това, специфичен вид професионалисти имат право на специален данъчен режим. Такъв е случаят с работещите на кораби в продължение на най-малко една година или за лекари, медицински сестри и учители. Данъчната система на Обединеното кралство позволява на тези и други групи да претендират за специално приспадане, ако отговарят на определени условия.


Обединеното кралство има най-дългият данъчен код в света и може да бъде доста сложен ако не се знаят някои негови специфики. Открийте какво е необходимо като се доверите на специалистите в тази област: Само през изминалата година Dendax помогна на 8,000 данъкоплатци.

Можете да се свържете с нас чрез нашия уеб сайт (линк) или да опитате да изчислите сами каква сума можете да си възстановите. Не чакайте повече, кандидатствайте с нас!

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Архив

2019

2018

2017